Kontakt

EMTEL Śliwa sp. k.

Dział Handlowy:
Tomasz Rynkiewicz
(północ)

Krzysztof Sobczyk
(centrum)

Aleksander Kaczmarczyk
(południowy wschód)

Agnieszka Szewczyk
(południowy zachód)

Serwis:
Wojciech Szendzielorz

Sekretariat:
Jolanta Golczewska

Dojazd