Certyfikaty

Chcąc zapewnić naszym klientom największą wiarygodność, w roku 1997 nasza firma, jako pierwsza w Polsce produkująca aparaturę medyczną, uzyskała certyfikat ISO 9002.

Po trzech latach utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9002, w maju 2001 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001 potwierdzający rozszerzenie dotychczasowego Systemu Zarządzania Jakością na obszar projektowania.

Kolejnym krokiem doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, w celu sprostania wymaganiom stawianym przez Klientów, było uzyskanie w 2003 roku certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymogów dyrektywy europejskiej 93/42/EEC i rozszerzenie certyfikatu ISO 9001 na urządzenia medyczne, czyli spełnienie wymogów normy ISO 13485 oraz uzyskanie znaku CE na produkowane przez nas urządzenia.

W roku 2019 zdecydowaliśmy o utrzymaniu certyfikacji na zgodność z normą ISO 13485 jako właściwą dla producenta urządzeń medycznych.