Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR)

Typowym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem na potrzeby Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) są kardiomonitory kompaktowe serii FX 3000 o przekątnej ekranu 19″ wraz ze stojakiem jezdnym umożliwiającym szybki i łatwy transport kardiomonitora.  Oprócz podstawowych parametrów monitorowania (EKG, oddechu, saturacji oraz ciśnienia tętniczego), kardiomonitory zapewniają również monitorowanie i nadzór:

  • zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym (etCO2) pacjenta,
  • temperatury mierzonej w dowolnym punkcie pomiarowym.

Szczególnie ważnym elementem wyposażenia SOR-u jest defibrylator dwufazowy DefiMax biphasic pracujący w trybach:

  • ręcznym wartość energii używana do defibrylacji dobierana jest przez użytkownika,
  • półautomatycznym (AED) defibrylacja następuje po wykryciu rytmu VF/VT.

Ponadto defibrylator posiada opcję kardiowersji (defibrylacji synchronicznej) oraz stymulatora pracującego w trybie asynchronicznym (sztywnym) lub synchronicznym (na żądanie). W wersji rozbudowanej DefiMax biphasic posiada także możliwość monitorowania saturacji krwi (SpO2) oraz ciśnienia tętniczego (NIBP).