Anestezjologia, OIOM, OIOK, OIT

Typowym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem na potrzeby anestezjologii są kardiomonitory modułowe serii FX 3000MD o przekątnej ekranu 19″ wraz z centralą monitorującą FX 3000C. Oprócz podstawowych parametrów monitorowania (EKG, oddechu, saturacji oraz ciśnienia tętniczego), kardiomonitory zapewniają również monitorowanie:

  • zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym (etCO2) pacjenta,
  • temperatury mierzonej w dwóch punktach ciała,
  • ciśnienia krwawego (IBP) mierzonego w dwóch punktach np. ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) i ciśnienie tętnicze,
  • rzutu minutowego serca metodą termodylucji z użyciem cewnika Swana Ganza wraz z obliczeniami hemodynamicznymi,
  • rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną (ICG).

Centrala monitorująca FX 3000C, zbierająca informacje z połączonych z nią kardiomonitorów, zapewnia m.in.:

  • obserwację z jednego miejsca (np. dyżurki pielęgniarek) wszystkich monitorowanych parametrów z połączonych kardiomonitorów,
  • transmisję interaktywną pozwalającą na zdalny podgląd wszystkich lub wybranych kardiomonitorów oraz zmianę ich ustawień,
  • pełną archiwizację danych,
  • wydruk danych bieżących lub archiwalnych.

Dodatkowo, oddziały anestezjologii są wyposażane w defibrylatory dwufazowe DefiMax biphasic z opcją kardiowersji.  Defibrylator może zostać również wyposażony w pulsoksymetrię, stymulację przezskórną, tryb półautomatyczny AED oraz w nieinwazyjny pomiar ciśnienia.

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl