Kontakt

EMTEL Śliwa sp. k.

Dział Handlowy:
Tomasz Rynkiewicz
(północ)

Krzysztof Sobczyk
(centrum)

Aleksander Kaczmarczyk
(południowy wschód)

Agnieszka Szewczyk
(południowy zachód)

Serwis:
Wojciech Szendzielorz

Sekretariat:
Jolanta Golczewska

Dojazd

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl