Serwis

Jako producent zaawansowanych urządzeń medycznych wiemy jak ważna jest niezawodna i szybka pomoc techniczna.  Aby sprostać wymaganiom naszych klientów w Polsce i zagranicą firma rozwinęła dział serwisowy składający się z doświadczonych inżynierów elektroników i informatyków.

Wszelkich informacji związanych z serwisem udzieli:

Wojciech Szendzielorz
Informacje techniczne oraz konsultacja serwisowa

Zapraszamy do kontaktu z serwisem:

Telefonicznie: +48 32 271 90 13
Faksem: +48 32 271 57 27
Pocztą elektroniczną: serwis@emtel.pl
Listownie: EMTEL, 41-807 Zabrze, ul. A. Mickiewicza 66

Niezależnie od formy zgłoszenia prosimy o podanie następujących informacji:

  • numer fabryczny produktu,
  • krótki opis problemu,
  • telefon kontaktowy.

Naprawy i przeglądy serwisowe są wykonywane bezpośrednio u klienta lub w punkcie serwisowym.
Naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez serwis firmy.

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl