Kardiologia

Typowym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem na oddziałach kardiologii są kardiomonitory modułowe serii FX 3000MD o przekątnej ekranu 19″ wraz z centralą monitorującą FX 3000C.  Oprócz podstawowych parametrów monitorowania (EKG, oddechu, saturacji oraz ciśnienia tętniczego), kardiomonitory zapewniają również monitorowanie:

 • arytmii,
 • odcinka ST,
 • rzutu minutowego serca metodą termodylucji z użyciem cewnika Swana-Ganza wraz z obliczeniami hemodynamicznymi,
 • rzutu minutowego metodą nieinwazyjną (ICG),
 • ciśnienia krwawego (IBP) mierzonego przynajmniej w dwóch punktach np. ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) i ciśnienie tętnicze,
 • temperatury mierzonej w dwóch punktach ciała i ich różnicy,
 • zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym (etCO2) pacjenta,
 • detekcji stymulatora serca.

Centrala monitorująca Emtel FX 3000C, zbierająca informacje od połączonych z nią kardiomonitorów, zapewnia m.in.:

 • obserwację z jednego miejsca (np. dyżurki pielęgniarek) wszystkich monitorowanych parametrów z połączonych kardiomonitorów,
 • transmisję interaktywną pozwalającą na zdalny podgląd wszystkich lub wybranych kardiomonitorów oraz zmianę ich ustawień,
 • pełną archiwizację danych,
 • wydruk danych bieżących lub archiwalnych.

Dodatkowo, oddziały kardiologii wyposażane są w defibrylatory dwufazowe Emtel DefiMax biphasic z opcją stymulatora pracującego w trybie asynchronicznym (sztywnym) lub synchronicznym (na żądanie).

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl