Zaawansowany defibrylator kliniczny DefiMax Plus

Profesjonalny defibrylator kliniczny z rozbudowaną opcją monitorowania pacjenta.

Defibrylator umożliwia monitorowanie EKG, ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną (NIBP) i inwazyjną (IBP), saturacji (SpO2), temperatury oraz dwutlenku węgla (CO2).

Technologia wykorzystana w defibrylatorze sprawia, że wydzielany impuls energii (od 1 do 300J) jest dokładnie dostosowany do parametrów fizycznych pacjenta, minimalizując w ten sposób uszkodzenie mięśnia sercowego.

Defibrylator może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym (AED).  Posiada również możliwość wykonywania kardiowersji, stymulacji przezskórnej w trybie asynchronicznym lub synchronicznym.

Defibrylacja dorosłych oraz dzieci wykonywana jest przy użyciu elektrod stałych lub jednorazowych. Defibrylator może zostać zakupiony wraz z dedykowanym wózkiem jezdnym lub specjalną torbą ułatwiająca jego transport.

Aparat posiada certyfikat CE i zarejestrowany jest w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl