Certyfikaty

Chcąc zapewnić naszym klientom największą wiarygodność, w roku 1997 nasza firma, jako pierwsza w Polsce produkująca aparaturę medyczną, uzyskała certyfikat ISO 9002.

Po trzech latach utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9002, w maju 2001 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001 potwierdzający rozszerzenie dotychczasowego Systemu Zarządzania Jakością na obszar projektowania.

Kolejnym krokiem doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, w celu sprostania wymaganiom stawianym przez Klientów, było uzyskanie w 2003 roku certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymogów dyrektywy europejskiej 93/42/EEC i rozszerzenie certyfikatu ISO 9001 na urządzenia medyczne, czyli spełnienie wymogów normy ISO 13485 oraz uzyskanie znaku CE na produkowane przez nas urządzenia.

W roku 2019 zdecydowaliśmy o utrzymaniu certyfikacji na zgodność z normą ISO 13485 jako właściwą dla producenta urządzeń medycznych.

Ważność powyższego certyfikatu została przedłużona na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607.

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl