Chirurgia jednego dnia

Typowym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem na potrzeby placówek chirurgii jednego dnia są kardiomonitory kompaktowe serii FX 3000 o przekątnej ekranu 19″ lub 17″. Oprócz podstawowych parametrów monitorowania (EKG, oddechu, saturacji oraz ciśnienia tętniczego), kardiomonitory zapewniają również monitorowanie:

  • zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym (etCO2) pacjenta,
  • temperatury ciała,
  • ciśnienia mierzonego metodą inwazyjną (IBP).

Dodatkowo, placówki wyposażane są w defibrylatory dwufazowe DefiMax biphasic z opcją kardiowersji oraz defibrylacją półautomatyczną (AED) następującą po wykryciu rytmu VF/VT.  Defibrylatory Emtel, z uwagi na swoje możliwości ciągłego monitorowania EKG, saturacji oraz ciśnienia tętniczego są niejednokrotnie wykorzystywane jako aparatura monitorująca.