Dofinansowania

Projekt „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca”

Projekt pt.: „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca” jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 7. 886.300,30 PLN
Dofinansowanie projektu z NCBR: 6. 706.431,30 PLN

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie:
Lider konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Członkowie Konsorcjum:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca
 • WADIM PLAST Sp. z o.o.
 • WAMTECHNIK Sp. z o.o.
 • EMTEL Śliwa Sp. k.

Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0073/17-00
Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2024

Bon na innowacje

W ramach programu operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, otrzymujemy dofinansowanie projektu:

Cel projektu: Opracowanie modułu monitorowania blokady nerwowo-mięśniowej przeznaczonego do współpracy z monitorami wieloparametrowymi firmy EMTEL i umożliwiającego ocenę stanu zwiotczenia mięśni w trakcie zabiegu operacyjnego.

Termin realizacji: 01/09/2016-30/06/2019

POIR 3.3.3 Go To Brand

Uczestniczymy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Cel projektu:Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań przewidzianych w poddziałaniu 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand.

Dzięki realizacji projektu zaoferujemy na zagranicznych rynkach(w tym na rynku perspektywicznym – Zjednoczonych Emiratach Arabskich) produkty z branży sprzętu medycznego, a przez to zwiększymy osiągane przychody.
Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej EMTEL, a udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży.”

Termin realizacji: 01/09/2016-30/06/2019

STRATEGMED – Projekt RH ROT

Uczestniczymy w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED z projektem:

„Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnej rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca (RH ROT)”

Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Informujemy że EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Waldemar Śliwa realizuje projekt w ramach działania 6.1 Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie w ramach Dużego Bonu

Beneficjent: EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
Projekt: „Wykonanie modułu pomiarowego”
Wsparcie w ramach Dużego Bonu – wartość 73.800,00zł – wsparcie 41.400,00zł
Dotacja celowa z budżetu państwa.

Dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Informacje źródłowe na temat Regrionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Beneficjent: EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne

Udział w targach:

 • Medica 2009 Duesseldorf, Niemcy – wartość 60.600,00zł – wsparcie 24.548,07zł
 • Arab Health 2010 Dubaj, ZEA – wartość 47.400,00zł – wsparcie 18.009,72zł
 • Medica 2010 Duesseldorf, Niemcy – wartość 63.300,00zł – wsparcie 19.827,42zł
 • Arab Health 2011 Dubaj, ZEA – wartość 48.300,00zł – wsparcie 19.769,60zł
 • Medica 2011 Duesseldorf, Niemcy – wartość 60.000,00zł – wsparcie 28.800,00zł
 • Arab Health 2012 Dubaj, ZEA – wartość 62.000,00zł – wsparcie 25.200,00zł
 • Medica 2012 Duesseldorf, Niemcy – wartość 66.900,00zł – wsparcie 32.640,00zł

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w lamach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śliskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śliskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl